เข้าถึงความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานผ่านเว็บไซต์บทความที่สามารถอ่าน ได้ฟรี

จป.หัวหน้างาน คือใคร และทำงานอะไรบ้าง?

by Howard Jones
14 views
จป.หัวหน้างาน คือใคร

ในทุกสถานประกอบกิจการ การรักษาความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี

ความหมายและบทบาทของ จป.หัวหน้างาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า จป.หัวหน้างาน คือบุคคลที่ถูกแต่งตั้งจากนายจ้างให้ทำหน้าที่ดูแลและจัดการความปลอดภัยในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของพนักงานในองค์กร เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน การแต่งตั้งและบทบาทของ จป.หัวหน้างานนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หน้าที่ จป หัวหน้างาน

หน้าที่และความรับผิดชอบของ จป.หัวหน้างาน

หน้าที่ของ จป.หัวหน้างานมีความหลากหลายและครอบคลุมด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานอย่างกว้างขวาง ดังนี้

 1. วางแผนและจัดทำแผนความปลอดภัย: จป.หัวหน้างานต้องมีการวางแผนและจัดทำแผนความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน โดยจะต้องประเมินความเสี่ยงและหามาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ต้องมีการทำรายงานและตรวจสอบผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
 2. อบรมและให้ความรู้: ต้องจัดการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน ทั้งในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันตนเอง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
 3. ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง: จป.หัวหน้างานต้องทำการตรวจสอบสถานที่ทำงานและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลและหามาตรการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
 4. สื่อสารและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย: ต้องมีการสื่อสารและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความตระหนักรู้และปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
 5. จัดการและแก้ไขปัญหา: เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือปัญหาด้านความปลอดภัย จป.หัวหน้างานต้องทำการแก้ไขและจัดการปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สถานที่ทำงานกลับมาปลอดภัยได้โดยเร็ว

กระบวนการแต่งตั้งและการฝึกอบรม จป.หัวหน้างาน

กระบวนการแต่งตั้งและการฝึกอบรม จป.หัวหน้างาน

การแต่งตั้ง จป.หัวหน้างาน จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด นายจ้างจะต้องคัดเลือกหัวหน้างานที่มีความสามารถและคุณสมบัติตามที่กำหนด และส่งพนักงานไปเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง

กระบวนการฝึกอบรม:

 1. เลือกศูนย์อบรม : เลือกศูนย์อบรมจป หัวหน้างาน ตามศูนย์ฝึกที่ได้รับการอนุญาตจากกรมสวัสดิการฯ หากคุรสงสัยว่าศูนย์ฝึกนี้ได้รับอนุญาตจริงหรือไม่สามารถ ขอเลขขึ้นทะเบียนนำไปเช็คที่หน้าเว็บ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้
 2. อบรม จป : จป.หัวหน้างานจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการความปลอดภัยในการทำงาน การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และการจัดการความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
 3. การประเมินผลและการรับรอง: หลังจากการฝึกอบรม จป.หัวหน้างานจะต้องผ่านการประเมินผล และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์และความสำคัญของ จป.หัวหน้างาน

ประโยชน์และความสำคัญของ จป.หัวหน้างาน

การมี จป.หัวหน้างานในสถานประกอบกิจการมีประโยชน์และความสำคัญอย่างมาก ดังนี้:

 1. การป้องกันอุบัติเหตุ: จป.หัวหน้างานมีบทบาทสำคัญ ในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน
 2. การสร้างความปลอดภัย: ช่วยสร้างความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ทำให้พนักงานรู้สึกมั่นใจในการทำงาน
 3. การประหยัดค่าใช้จ่าย: การลดอุบัติเหตุช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาลและการซ่อมแซมอุปกรณ์
 4. การปฏิบัติตามกฎหมาย: การมี จป.หัวหน้างานช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัย

สรุป

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลและจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ การแต่งตั้งและการฝึกอบรม จป.หัวหน้างานมีความสำคัญในการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และมีประโยชน์ในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ จึงเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างเคร่งครัด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

logo baixo

แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถอ่านได้ฟรี ด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพและแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ 

ติดต่อ

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by baixocentro