https://www.liveforsound.com/install-audio-equipment-meeting-room/

การจัดวางไมค์ประชุมไร้สายอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

 การประชุม เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับกา… Read more

คปอ คือ บุคคลที่ได้รับการฝึกอบรม และ แต่งตั้งให้ดูแลด้านความปลอดภัย

คปอ หรือ คณะกรรมการความปลอดภัย safe… Read more

มาตรฐาน NFPA (National Fire Protection Association)

ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี จะบ่งบ… Read more

KYT คือ เครื่องมือในการวิเคราะห์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน

อันตรายจากการทำงานนั้นเป็นสิ่งที่นา… Read more
5ส

กิจกรรม 5ส หรือ 5S มีอะไรบ้างเริ่มต้นทำอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ

เคยหรือไม่ที่ในที่ทำงานหรือในบ้านเร… Read more