เข้าถึงความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานผ่านเว็บไซต์บทความที่สามารถอ่าน ได้ฟรี

Programmable Logic Controller (PLC) ในอุตสาหกรรม

by Howard Jones
74 views
Programmable Logic Controller (PLC) ในอุตสาหกรรม

Programmable Logic Controller (PLC) คือ คอมพิวเตอร์ดิจิทัลที่ได้รับการปรับแต่งเพื่อใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่ช่วยให้กระบวนการทางอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือสูง

ด้วยความสามารถในการโปรแกรมและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ อย่างง่ายดาย และช่วยในการวินิจฉัยและแก้ไขข้อผิดพลาดของกระบวนการ ซึ่งทำให้ PLC เป็นส่วนสำคัญของระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม และมักถูกใช้โดยช่างไฟฟ้าและวิศวกรที่ทำงานในสภาพแวดล้อมการผลิตและอุตสาหกรรมต่างๆ

1. พื้นฐานของ PLC ประกอบด้วย

พื้นฐานของ PLC ประกอบด้วย

 • โมดูลอินพุต/เอาท์พุต (I/O) : นี่เป็นอินเทอร์เฟซที่ใช้สำหรับอินพุต (เช่น เซ็นเซอร์ที่ตรวจวัดข้อมูล) และเอาท์พุต (เช่น แอคชูเอเตอร์หรือมอเตอร์) ของ PLC โมดูลนี้ช่วยให้ PLC สามารถอ่านข้อมูลและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) : นี่เป็นสมองหลักของ PLC ที่รันโปรแกรมควบคุมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำ หน่วยประมวลผลนี้คำนวณข้อมูลและควบคุมอุปกรณ์ตามโปรแกรมที่ถูกโหลดลงไป
 • หน่วยความจำ : นี่คือ ที่ที่เก็บโปรแกรม PLC และสามารถใช้งานพร้อมกันได้ทั้งหน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) และหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) เพื่อการเก็บข้อมูลและประมวลผล
 • แหล่งจ่ายไฟ : ส่วนสำคัญในการให้พลังงานที่จำเป็นในการรับรัน PLC และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • อุปกรณ์การเขียนโปรแกรม : ปกติจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC โดยอุปกรณ์นี้ใช้ในการตั้งค่าและโปรแกรม PLC
 • พอร์ตการสื่อสาร : ช่วยให้ PLC สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์หรือเครือข่ายอื่นๆ เพื่อรับส่งข้อมูลและควบคุมกระบวนการ

2. บทบาทของช่างไฟฟ้าที่มี PLC ประกอบ

บทบาทของช่างไฟฟ้าที่มี PLC ประกอบ

 • การติดตั้ง : ช่างไฟฟ้ามีหน้าที่ติดตั้ง PLC ในพื้นที่อุตสาหกรรม เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุตอย่างเหมาะสม และรับประกันว่าแหล่งจ่ายไฟทำงานถูกต้อง
 • การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา : ช่างไฟฟ้ามีหน้าที่บำรุงรักษา PLC และวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการอุตสาหกรรมทำงานได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
 • การเขียนโปรแกรมและการกำหนดค่า : แม้ว่าการเขียนโปรแกรมมักจะทำโดยวิศวกรหรือช่างเทคนิคเฉพาะทาง แต่ช่างไฟฟ้าก็อาจมีบทบาทในการกำหนดค่าหรือแก้ไขโปรแกรม PLC เพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับการติดตั้งหรือการดัดแปลงในภาคสนาม
 • การทดสอบระบบ : ช่างไฟฟ้าอาจมีบทบาทในการทดสอบระบบควบคุมที่ใช้ PLC เพื่อให้แน่ใจว่าระบบทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย
 • การอัพเกรด : ช่างไฟฟ้าอาจมีบทบาทในการอัพเกรดระบบควบคุมเชิงรีเลย์เก่าไปเป็นระบบที่ใช้ PLC รุ่นใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบในระยะยาว

PLC มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมและการผลิตทุกวัน โดยช่างไฟฟ้าเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลและใช้งาน PLC เพื่อให้กระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในอุตสาหกรรมและการผลิตต่างๆ นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคุมเพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบในระยะยาว

สำหรับช่างไฟฟ้าที่ทำงานในสาขาอุตสาหกรรม การเรียนรู้เกี่ยวกับ Programmable Logic Controller (PLC) เป็นสิ่งสำคัญที่จะเสริมความเชี่ยวชาญและเป็นทักษะที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง การทำความเข้าใจทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ PLC เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในสาขานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจในความสามารถของตนเอง

3. การเรียนรู้ PLC มีหลายด้านที่ช่างไฟฟ้าควรให้ความสนใจ

การเรียนรู้ PLC มีหลายด้านที่ช่างไฟฟ้าควรให้ความสนใจ

1. ภาษาการเขียนโปรแกรม PLC

  • Ladder Logic : เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมแบบกราฟิกที่คล้ายกับการวาดแผนผังการทำงานของวงจรไฟฟ้า
  • Structured Text (ST) : เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมแบบตัวอักษรที่คล้ายกับภาษาการเขียนโปรแกรม Pascal
  • Instruction List (IL) : เป็นภาษาคล้ายแอสเซมบลีระดับต่ำและเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้น
  • Function Block Diagram (FBD) : เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมแบบกราฟิกที่แสดงฟังก์ชันและบล็อกของโปรแกรม
  • Sequential Function Chart (SFC) : เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมแบบกราฟิกที่แสดงขั้นตอนการทำงานในรูปแบบขั้นตอน

2. การทำความคุ้นเคยกับรุ่นและแบรนด์เฉพาะ

หากคุณทำงานในอุตสาหกรรมหรือสาขาที่มีแบรนด์ PLC ที่ใช้เฉพาะ เรียนรู้รุ่นและคุณสมบัติของ PLC นี้อย่างละเอียด เพื่อให้สามารถทำงานกับตัวอุปกรณ์นั้นได้อย่างมีความเชี่ยวชาญ

หลักสูตรและแหล่งข้อมูลออนไลน์

มีหลักสูตรการฝึกอบรมและคอร์สออนไลน์มากมายที่เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับ PLC ในทุกด้าน คุณสามารถเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการและระดับความเชี่ยวชาญของคุณ

4 การปรับใช้ PLC

การปรับใช้ PLC ในระบบสายพานลำเลียงเป็นตัวอย่างที่ช่างไฟฟ้าสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะได้

วัตถุประสงค์

การใช้ PLC เพื่อควบคุมระบบสายพานลำเลียงโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบข้อผิดพลาด และระบุสถานะของระบบ

ส่วนประกอบ

 • PLC : ใช้ในการควบคุมระบบตามโปรแกรมที่กำหนด
 • Proximity Sensor : ใช้ตรวจจับวัตถุบนสายพาน
 • Overload Relays : ใช้ตรวจสอบมอเตอร์ที่โอเวอร์โหลดหรือทำงานหนักมากเกินไป
 • มอเตอร์สายพานลำเลียง : ใช้ในการเคลื่อนที่สายพานตามที่กำหนด
 • ไฟแสดงสถานะ : ใช้แสดงสถานะของระบบ

กระบวนการ

 • การตั้งค่า : ช่างไฟฟ้าจะติดตั้งและเชื่อมต่อระบบ PLC และส่วนประกอบที่จำเป็นตามแผนงาน
 • การเขียนโปรแกรม : PLC จะถูกโปรแกรมให้ควบคุมมอเตอร์และไฟตามสถานะของอินพุตที่ได้รับจากเซ็นเซอร์และรีเลย์
 • การทำงาน : ผ่านการตรวจจับวัตถุโดยใช้เซนเซอร์ Proximity Sensor และการตรวจสอบสถานะของระบบผ่านไฟแสดงสถานะ ระบบสายพานลำเลียงจะเริ่มหรือหยุดการทำงานขึ้นอย่างอัตโนมัติตามโปรแกรมที่กำหนดและระบุสถานะการทำงานของระบบ

การเรียนรู้และมีความชำนาญในการใช้งาน PLC ไม่เพียงแต่ช่วยให้ช่างไฟฟ้ามีความรู้ทางทฤษฎีและทักษะปฏิบัติที่ดีในสาขาอุตสาหกรรม แต่ยังเป็นทางเลือกที่ดีในการเพิ่มโอกาสในการทำงานและเติบโตอาชีพในสาขานี้อย่างมีความมั่นใจและประสิทธิภาพ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

logo baixo

แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถอ่านได้ฟรี ด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพและแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ 

ติดต่อ

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by baixocentro