เข้าถึงความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานผ่านเว็บไซต์บทความที่สามารถอ่าน ได้ฟรี

เรดาร์เจาะพื้น (GPR) ทำงานอย่างไร

by Howard Jones
73 views
1.เรดาร์เจาะพื้น (GPR) ทำงานอย่างไร

รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เรดาร์เจาะพื้น (GPR) คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

เรดาร์เจาะพื้น (Ground Penetrating Radar : GPR) เป็นเทคโนโลยีการตรวจสอบแบบไม่ทำลายและไม่บุกรุก ซึ่งเรียกว่าได้ปฏิวัติการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินและการวิเคราะห์ดิน ระบบ GPR ใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงเพื่อสร้างภาพจำลองของใต้ผิวดิน ทำให้สามารถตรวจจับและทำแผนที่ของวัตถุที่ถูกฝัง สาธารณูปโภค และลักษณะทางธรณีวิทยา บทความนี้เราจะพาคุณไปทำความเข้าใจพื้นฐานของเทคโนโลยี GPR ข้อดีของมัน และการใช้งานต่างๆ ในด้านวิศวกรรมโยธา การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และโบราณคดี

พื้นฐานของเทคโนโลยีเรดาร์เจาะพื้น

ระบบ GPR ประกอบด้วยชุดควบคุม เสาอากาศที่ส่งและรับคลื่นวิทยุ และอุปกรณ์แสดงผลหรือรับข้อมูล เสาอากาศจะปล่อยคลื่นวิทยุความถี่สูงลงสู่พื้น จากนั้นจะสะท้อนกลับสู่พื้นผิวเมื่อพบวัตถุที่ฝังอยู่หรือมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัสดุ เช่น อุโมงค์ใต้ดินต่างๆ เวลาที่ใช้ในการส่งสัญญาณกลับไปยังเสาอากาศจะใช้เพื่อกำหนดความลึกของวัตถุระยะทาง ด้วยการประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมระหว่างการสำรวจ ทำให้สามารถสร้างภาพสองมิติหรือสามมิติของพื้นผิวด้านล่างได้

ข้อดีของการใช้เทคโนโลยี Ground Penetrating Radar

2.ข้อดีของการใช้เทคโนโลยี Ground Penetrating Radar

 • ไม่ทำลายและไม่รุกราน : GPR ไม่ต้องการการขุดหรือเจาะ ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน
 • การสร้างภาพแบบเรียลไทม์ : ระบบ GPR ให้ภาพใต้ผิวดินแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถนำข้อมูลมาใช้งานได้ตามความต้องการโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา
 • การถ่ายภาพความละเอียดสูง : GPR สามารถตรวจจับวัตถุขนาดเล็กและการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในคุณสมบัติของวัสดุใต้พื้นผิว เช่น รอยแตกเล็กน้อยของพื้นดิน ขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆ ด้วยความที่เป็นการส่งคลื่นสัญญาณ ทำให้มีความละเอียดสูงมากๆ
 • ความสามารถรอบด้าน : GPR สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น การทำแผนที่สาธารณูปโภค การวิเคราะห์ดิน และการสำรวจทางโบราณคดี ทำให้เป็นเครื่องมือที่สามารถปรับใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้เรดาร์เจาะพื้นในงานวิศวกรรมโยธาและการศึกษาสิ่งแวดล้อม

3.การประยุกต์ใช้เรดาร์เจาะพื้นในงานโบราณคดี

 • การทำแผนที่สาธารณูปโภค : GPR สามารถระบุตำแหน่งและทำแผนที่ระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ใต้ดินได้อย่างแม่นยำ เช่น น้ำ แก๊ส และสายไฟฟ้า ตลอดจนถังเก็บใต้ดินและส่วนประกอบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
 • การประเมินผิวถนนและพื้นสะพาน : สามารถใช้ GPR เพื่อประเมินสภาพของผิวถนนและพื้นสะพานได้โดยการตรวจจับรอยร้าว ช่องว่าง และข้อบกพร่องอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการใช้งานและก่อให้เกิดอันตราย
 • การวิเคราะห์ดินและธรณีวิทยา : GPR สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับองค์ประกอบของดิน ชั้นหิน และระดับน้ำใต้ดิน
 • การตรวจจับขยะใต้ดินและการปนเปื้อน : GPR สามารถระบุขอบเขตของขยะที่ฝังอยู่ใต้ดินและสารปนเปื้อนในดิน ตลอดจนติดตามการรั่วไหลของสารมลพิษในชั้นใต้ดิน

การประยุกต์ใช้เรดาร์เจาะพื้นในงานโบราณคดี

 • การตรวจจับโครงสร้างที่ถูกฝัง : GPR สามารถเปิดเผยการมีอยู่ของผนัง ฐานราก และลักษณะทางสถาปัตยกรรมอื่นๆ ที่ถูกฝังไว้ ช่วยในการค้นพบและทำแผนที่ของแหล่งโบราณคดี
 • การระบุสถานที่ฝังศพ : GPR สามารถตรวจจับ หลุมฝังศพ และสถานที่ฝังศพอื่นๆ โดยไม่ต้องมีการขุดค้น เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของซากโบราณคดี
 • การฟื้นฟูภูมิทัศน์ : GPR สามารถช่วยนักโบราณคดีสร้างภูมิทัศน์โบราณขึ้นใหม่ได้โดยการระบุช่องทาง ถนน และลักษณะทางการเกษตรที่ถูกฝังไว้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

logo baixo

แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถอ่านได้ฟรี ด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพและแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ 

ติดต่อ

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by baixocentro